Ви є тут

Бібліографія

Библиография

Литература

Бродавко Р. Молитесь в храмах ваших душ // Одесский вестник. 2001. 5 сент.

Виленский В. А титан жил рядом с нами // Одесские известия. 2001. 1 дек.

Гегамян В. Щоденник: 1944–…: рукопис: пер. з вірм. // Особистий архів В. Гегамяна. 148 с.

Гегамян, Тер-Мелик Сициан: современное искусство Армении: живопись, скульптура, графика: альбом репродукций. Одесса, 2007.

Гудима М. Гегамян, учень Сар’яна // Дзеркало тижня. 2001. 19 жовт.–26 жовт.

Жадейко О. М. Монументальність і цілісна єдність композиції Валерія Гегамяна: дипл. роб. на здоб. освітн. ступ. «Магістр»: спец. 023 – образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація. Київ: НАККІМ, 2018. 96 c.

Захарченко В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик ІІ: Валентин Захарченко о Валерии Гегамяне. URL: [Посилання] (дата обращения: 30.07.2018).

Котова О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60–80-х років ХХ століття: дис. ... канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01 – теорія та історія культури. Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2008. 192 арк.

Криволапов М. Про мистецтво та художню критику ХХ століття. Київ: ВД «А+», 2006. 268 с.

Кудлач В. Воспоминания об учителе. URL: [Посилання] (дата обращения: 27.07.2018).

Кудлач В. Вспоминая об учителе: Валерий Арутюнович Гегамян // Дерибасовская-Ришельевская. 2010. № 40. С. 234–239.

Кузнецова С. Размышлять, озаряться, печалиться // Юг (Одесса). 2001. 13 сент.

Медведєва Л. (Смирна Л.) Історіографія нонконформізму в українському образотворчому мистецтві 60-х рр. ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ, 2002. Вип. 1(2). С. 104.

Паньків Г. С. Образна геометрія як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна // Мистецтвознавство України. 2008. Вип. 9. С. 247–257.

Паньків Г. С. Особливості застосування «доперспективних» признаків просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925–2000) // Молодий вчений. 2018. № 3. С. 34–39.

Паньків Г. С. Синтез станкового та монументального в роботах В. А. Гегамяна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матер. ІІІ Міжнар. конгресу, (м. Одеса, 18–21 травня 2017 р.). Одеса: ВД «Гельветика» , 2017. С. 367.

Паньків Г. С. Творчість В. А. Гегамяна (1960–1990-х рр.): дипл. роб. освітньо-кваліф. рівня бакалавр: спец. 6.020205 – образотворче мистецтво. Київ: НАОМА, 2014. 100 с.

Ройтбурд О. Про мого вчителя [Електронний ресурс]. URL: [Посилання] (дата звернення: 30.07.2018).

Рябченко В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик І: Василий Рябченко о Валерии Гегамяне [Электронный ресурс]. URL: [Посилання] (дата обращения: 28.07.2018)

Сауленко Л. Прозрение: живописец В. Гегамян и скульптор А. Гегамян: вступ. ст. к Альбому репродукций [Электронный ресурс]. URL: [Посилання] (дата обращения: 25.07.2018).

Тарасенко О. А., Панькив А. С. В. А. Гегамян. Пламень печали, любовью зажженный: живопись, графика: каталог. Одесса: Друк: Алекс Принт, 2001. 14 с.